به گزارشافکارنیوز،محمد اسماعیل اکبری گفت: برای پیشگیری از سرطان باید یک بسیج ملی به راه بیفتد و وزارت صنعت، بازرگانی و بهداشت و همه باید کمک کنند تا آب، هوا و غذا پاک شود.

وی در مورد وضعیت سرطان در کودکان ایرانی گفت: شکل سرطان در کودکان کشورمان و در کشورهای منطقه شبیه به هم است و خیلی متفاوت نیست چرا که سرطان در کودکان بیشتر به ژن و عامل وراثت مربوط می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: سرطان کودکان تقریباً در همه جای دنیا مانند هم بوده و اختلافی که وجود دارد در درمان آن است.

اکبری ادامه داد: متاسفانه در کشور ما مرگ کودکان بر اثر سرطان بسیار بیشتر از کشورهای غربی است و دلیل آن، این است که برای درمان و معالجه دیر مراجعه می‌کنند و گاهی نیز به اندازه کافی درمان نمی‌شوند.

وی افزود: این دلایل باعثکم اثر شدن روش‌های درمانی می‌شود و از طرفی این درمان‌ها بسیار گران قیمت است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: با این وجود سرطان در کودکان درمانپذیرتر از سرطان در بزرگسالان است و طبق آخرین بررسیها ۱۴ درصد سرطانها در کشور مربوط به سرطان کودکان میشود و بیشترین آمار ابتلا به سرطان خون اختصاص یافته است.