به گزارشافکارنیوز،پسر ۱۰ ساله از حریف خود در بازی شطرنج که او را شکست داده و در پایان بازی «مات» نگفته بود، بسیار خشمگین شد.

ماموران پلیس بعد از بازجویی‌های خود فهمیدند که این پسر بعد از شکست خود، چندین بار تهدید کرده که خود را می‌کشد اما همکلاسی‌هایش حرف او را نادیده گرفتند.

این پسر به حریف بازی شطرنج خود گفته بود: «آیا تو می‌خواهی مرا مجبور به کاری جدی کنی؟»

به گزارش پلیس، این پسر قبل از این، ۴ بار دیگرنیز دست به خود کشی زده، اماتوانسته بود جان سالم به در ببرد.

طبق گفته‌های پلیس، این پسر بعد از شکست خود در مسابقه شطرنج مدرسه، به طورمکررتکرار می‌کرد «مرا ببینید، من تا به این حد نزدیک به پنجره هستم و چیزی نمانده تا خود را پایین بیاندازم»

این پسر سپس خود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و چندین متر پایین‌تر به آسفالت خیابان اصابت کرد. او بعد از اینکه مردم او را با عجله به بیمارستان منتقل کردند، جان خود را از دست داد.

این حادثه تراژیک در مدرسه ابتدایی «گرانت» در ایالت نیوجرسی آمریکا اتفاق افتاد.

رئیس پلیس، جوزف فالبورن به خبرگزاریها بیان کرد: این پرونده مختومه اعلام شد چون هیچ اقدام جنایی اتفاق نیفتاده و این پسر ۱۰ ساله به طور انفرادی دست به خود کشی زده است. همکلاسیهای این پسر متهم نیستند چرا که او خود تصمیم به خود کشی گرفت و کسی او را مجبور به این کار نکرده بود. بنابراین بازرسی بیشتر و یا متهم کردن کسی در این پرونده وجود ندارد. ما فقط میخواهیم برای جلوگیری از بروز چنین حوادث غم انگیزی به والدین هشدار داده و بخواهیم بیشتر برای فرزندان خود وقت بگذرانند.