به گزارشافکارنیوز،قاسم جعفری درخصوص پیگیری مطالبات فرهنگیان با حضور مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار داشت: در جلسه مشترک کمیسیون آموزش‌و تحقیقات مجلس با مسئولان سازمان مدیریت درخصوص مطالبات معلمان، رفع تبعیض میان آنها و سایر کارکنان دولت و پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان مباحثی مطرح شد.

وی افزود: مسئولان سازمان مدیریت اعلام کردند که به منظور پرداخت مطالبات فرهنگیان اعتباری را اختصاص خواهند داد همچنین به مشکلاتی نیز اشاره کردند از جمله اینکه سایر سازمان‌ها و سایر کارکنان از جمله ایثارگران نیز مطالباتی دارند اما اعلام کردند از هر راه قانونی که بتوانند برای پرداخت مطالبات فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی آنها تلاش خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این پرسش که «لایحه بهبود معیشت فرهنگیان در دست تهیه است؟ ‌» گفت: هم‌اکنون دو بحثدر حال پیگیری است. بحثنخست، تغییر ضریب حقوقی و افزایش پایه حقوقی فرهنگیان است که دولت باید در این زمینه تلاش کرده و راهکاری جدی برای حل مشکل معیشتی فرهنگیان بیاندیشد.

جعفری بیان کرد: بحثدیگر، ‌رتبه بندی معلمان است. رتبه بندی یکی از ۶ زیرنظام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، بنابراین اجرای آن ضروری است. بحثافزایش ضریب حقوقی فرهنگیان از بحثرتبه بندی مجزاست.

وی با اشاره به اینکه مجلس نمی‌تواند در رابطه با بهبود معیشت معلمان طرح ارائه کند، گفت: ‌اگر مجلس در این زمینه طرحی را ارائه کند، اصل هفتاد و پنجی محسوب شده و از آنجاییکه بار مالی به دولت تحمیل می‌کند، رد خواهد شد. اگر دولت لایحه‌ای را برای حمایت از فرهنگیان ارائه کند، چک سفید امضا می‌دهیم که در مجلس از آن حمایت کنیم.

سخنگوی کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس ادامه داد:روز دوشنبه اعضای این کمیسیون با وزیر آموزشوپرورش جلسه مشترکی در خصوص طرح رتبه بندی دارند. از فرهنگیان درخواست داریم تا نظرات اصلاحی خود را در رابطه با رتبه بندی ارائه دهند تا این طرح به صورت جامعتری تصویب شود.