به گزارشافکارنیوز،از هر یک میلیون نوزاد دوقلوی متولد شده از پدر و مادر سیاهپوست و سفید پوست فقط یک مورد سفید و سیاه می شوند.

پدر و مادر سیاه و سفید

دوقلو عجیب

به عبارت بهتر از هر یک میلیون نوزاد تنها یک مورد سیاه و سفید هستند.

ربکا هورتون ۲۸ ساله و کرتیس مارتین ۲۴ ساله نام پدر و مادر این دوقلو ها است این زوج خوش شانس اهل میدلند می باشند و از بین یک میلیون نوزاد، دوقلوهای آنها سیاه و سفید هستند.

این دو دختر دوقلو دارای شخصیت های متفاوت می باشند، " کدال " علاقه بسیاری به استراحت دارد اما دختر دوم که " بایلی " نام دارد بسیار گریه می کندو به راحتی به خواب نمی رود.

دوقلوهای عجیب