به گزارشافکارنیوز،سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به آخرین دستاوردهای مرکز تشخیص هویت آگاهی ناجا، گفت: این مرکز با دعوت از اساتید ژنتیک جنایی روسیه و برگزاری دوره آموزشی ژنتیک جنایی به توانمندی تفسیر اطلاعات تعیین هویتی و نمونه‌های موجود در صحنه جرم و مظنونین با استفاده از نسل جدید دستگاه‌های ژنتیک دست یافت.

وی ادامه داد: پس از اتمام این دوره، آزمایشات متعدد و مختلف برای تأیید عملکرد دستگاه و دانش فنی و تخصصی آن صورت گرفت.

رئیس پلیس آگاهی ناجا دستیابی به این دانش را برای نخستین بار در جامعه علمی کشور دانست و گفت: این دانش میتواند راهگشای حل بسیاری از ابهامات موجود در پروندههای ارسالی از مراجع قضائی و انتظامی به مرکز تشخیص هویت ناجا باشد.