به گزارشافکارنیوز،هر روزه شاهد تبلیغات مختلفی برای جذب نیروی کار در روزنامه ها، سایت ها و نقاط مختلف شهر هستیم و همواره نکته جالب در این میان شرایط و الزامات موجود برای استخدام است.

یکی از شغل های پر حاشیه که معمولا شرایط عجیبی نیز دارد منشی گری است. با نگاهی به آگهی های موجود برای این شغل به نکات جالبی برخورد کردیم که قابل تامل است.

یکی از مسائل مهم در این میان میزان حقوق ودستمزدی است که برای این کار تعیین شده است اما این میزان نه تنها در بسیاری استخدام‌ها از سوی کارفرمایان نقض می‌شود، بلکه در بسیاری دیگر از استخدام‌ها شرایط قانونی کار نیز برای شاغلان در نظر گرفته نمی‌شود.

در تماس خبرنگار ما با یکی از این کارفرمایان شرایط کار اینطور بیان شد که شما در این شرکت تنها منشی نیستید و باید در هنگام حضور میهمان از آنها پذیرایی کرده و در امور فروش نیز همکاری کنید و وظیفه نظافت اتاق مدیریت نیز بر عهده شما می باشد.

اما مسئله نگران کننده تر اینجاست که در بیشتر این آگهی ها تاکید شده که فرد باید حتما خانم و مجرد باشد.

چرا که معمولا حقوق خانم ها نسبت به آقایان پایین تر بوده و شاید تاکید بر مجرد بودن به دلیل آزاد بودن وقت بیشتر می باشد.

مسئله جایی فاجعه بار تر می شود که ما شاهد این شرایط کار در برخی پایگاه ها و سایت های خبری نیز هستیم. در محیطی که وظیفه نشر فرهنگ و کمک به پیشرفت جامعه از اصلی ترین وظایفش می باشد واقعا اینگونه مسائل جای تاسف دارد و نشان از ورود افراد نا آگاه و سود جو به این عرصه فرهنگی دارد.

این آفت اجتماعی آثار مخرب زیادی دارد که برای همگان مسلم است. حتی با دیدی خوش بینانه با این روند باید منتظر این باشیم تا باز هم آمار ازدواج ها را پایین تر ببینیم چرا که با کم شدن بازار کار برای مردان و اشتغال بیشتر دختران مجرد میل به ازدواج در هر دو گروه به صورت نا خود آگاه کم می شود.

در پایان جا دارد تا با دقت به آفات این معضل اجتماعی در جامعه و تبعات منفی آن همکاران محترم در تمام نهاد ها به خصوص نهاد های فرهنگی به این نکات دقت کافی را داشته باشند و مسئولین نیز قوانین و نظارت بیشتری را بر محتوای تبلیغات اتخاذ نمایند تا دیگر شاهد اینگونه تبلیغات به خصوص در مراکز فرهنگی نباشیم.