به گزارشافکارنیوز،یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی آلمانی که از فرانکفورت عازم تورنتو بود، در پی مشاجره یکی از سرنشینان با خدمه ناگزیر شد درفرودگاه شانون در ایرلند به زمین بنشیند.

این هواپیمای بویئنگ با ۲۱۱ سرنشین بر اثر سر و صدا و جنجال های پیر زن ۸۷ ساله ناگزیر به فرود اضطراری شد.

این پیرزن که از مسافران قسمت quotation mark فرست کلاس quotation mark هواپیما بود پس از پرواز بر فراز اقیانوس اطلس و تصمیم خلبان برای تغییر مسیر فرود اضطراری در فرودگاه شانون جار و جنجال به راه انداخت.

نیروهای امنیتی ایرلند پس از فرود هواپیما این پیر زن را به ایستگاه پلیس منتقل کردند.در این فرود اضطراری به هیچکدام ازسرنشینان آسیبی وارد نشد.