به گزارشافکارنیوز،سید حسن هاشمی در حاشیه رونمایی از سند سیاستگذاری‌های سلامت دهان و دندان در جمع خبرنگاران درباره حمایت‌های وزارت بهداشت از هزینه‌های بالای خدمات دندانپزشکی که بر مردم تحمیل می‌شود اظهار داشت: طرح سلامت دهان و دندان بیشترین تمرکزش در حوزه پیشگیری است. بنابراین کار درمان در حوزه دندانپزشکی بسیار سخت است و بالغ بر ۹۳ تا ۹۵ درصد خدمات این حوزه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بنابراین برای این امر باید بیمه‌ها کمک کنند تا بتوان به مردم کمک بیشتری شود.

وی با تاکید دوباره بر حمایت بیمه‌ها از حوزه‌های دندانپزشکی بیان داشت: خدمات دندانپزشکی دولتی در کشور کمتر از خدمات پزشکی است. بنابراین سعی بر آن داریم تا کلینیک‌های ویژه دندانپزشکی تاسیس کنیم و در بیمارستان‌ها نیز بخش‌های دندانپزشکی ایجاد کنیم.

هاشمی در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه تعرفه‌های دندانپزشکی نیز تا آخر امسال اصلاح می‌شود، گفت: مردم با شروع طرح سلامت دهان و دندان اینطور تصور نکنند که مشکلات دندانی آنها برطرف می‌شود بلکه این طرح بیشتر برای حوزه پیشگیری است. به هر حال متاسفانه مردم ما در سنین بالای ۵۰ سال دندان‌های پوسیده بسیاری دارند و این در حالیست که نسل جوان نیز به سلامت دندان خود توجه نمی‌کنند.

هاشمی: ۸ دندان پوسیده دارم


وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودتان چند دندان پوسیده دارید و وضعیت دندانی‌تان چطور است، گفت: فکر کنم حدود ۸ دندان پوسیده دارم ولی باید به سن و سال من نیز توجه کنید. به هر حال زندگی ما در کودکی در روستا و شهرهایی بود که در آن زمان دندان‌سازها فعالیت می‌کردند و کمتر به مقوله پیشگیری توجه می‌شد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه خدمات دولتی دندانپزشکی هماکنون بسیار کم است ولی همان خدمات اندک نیز توسط دانشگاهها با کیفیت خوبی انجام میشود، گفت: باید این خدمات را گسترش دهیم. البته معتقدم هنوز خدمات کنونی دندانپزشکی در دانشگاهها با مشکل نوبتدهی مواجه است. بنابراین درصددیم هزار کلینیک دندانپزشکی دایر کنیم و ۱۰۰۰ کلینیک روستایی در درمانگاههای آن مناطق خدمات دندانپزشکیشان را فعال کنند. بنابراین در ۵۷۰ بیمارستان زیر مجموعه وزارت بهداشت خدمات دندانپزشکی را ارائه خواهیم کرد. ولی باید این وجود به دلیل اینکه حوزه دانپزشکی در آن رقابتی وجود ندارد نسبت به دیگر حوزههای سلامت کار سختتری را باید بپیماییم که به جد به کمک بیمهها نیاز است.