به گزارشافکارنیوز،سردار اسکندر مؤمنی در مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به جایگاه و اهمیت رسانه در پیشبرد اهداف مأموریتی و کاهش تلفات ناشی از حوادثرانندگی گفت: بر کسی پوشیده نیست که در حوزه فرهنگی رسانه‌ای و آموزشی یک ارتقاء بسیار خوبی داشتیم که در تحقق آن سرهنگ خسروی و مجموعه همکاران ایشان زحمات زیادی کشیدند و بدون تردید یادگار ارزشمندی در حوزه فرهنگی را به جای گذاشتند که هیچ گاه فراموش نخواهد شد.

جانشین فرمانده ناجا فهم رسانه‌ای بالا، همیت سازمانی و واکنش سریع را از ویژگی‌های سرهنگ خسروی برشمرد.

وی گفت: تمایل داشتیم کسی که جای سرهنگ خسروی می‌آید از خانواده فرهنگی و رسانه‌ای باشد و از بین گزینه‌های مطرح، سرهنگ جهانی با توجه به اینکه خودشان فردی رسانه‌ای بودند و عملکرد خوبی در حوزه‌های مختلف فرهنگی داشتند، انتخاب شدند که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

جانشین فرمانده ناجا ارتباط مناسب با مردم، زبان گویا و مناسب و عملکرد رسانه‌ای موفق را از ویژگی‌های سرهنگ جهانی برشمرد.

همچنین سردار امیری جانشین پلیس راهور ناجا در جلسه مشترک با کارکنان حوزه فرهنگ ترافیک ضمن اشاره به اینکه پلیس راهور ناجا به رسانه‌ای با تمام ویژگی‌های آن تبدیل شده گفت: در طول سالیان اخیر زحمات زیادی در حوزه فرهنگ ترافیک با همت و تلاش سرهنگ خسروی و مجموعه همکاران ایشان صورت پذیرفته که انتظار می‌رود با بازنشستگی وی در دوره مدیریت سرهنگ جهانی پیشرفت بیشتری در بسترهای محیا شده فراهم شود.

وی افزود: لازم است ضمن شناخت مخاطب و انتظارات مخاطب در حوزه راهنمایی و رانندگی از ابزارهای نوین در امر اطلاع رسانی بهره گیری شود.

به گزارش سایت راهور سرهنگ محمد کریم خسروی از سال۸۸ تا ۹۴ معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا بوده و طرح‌های همیاران پلیس، فرهنگ یاران، راهوران محله و … را اجرا کرده است.

همچنین سرهنگ عین اله جهانی از سال ۸۹ تا ۹۴ معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بوده و طرحهایی مانند توسعه آموزشهای همگانی در مدارس، دانشگاهها، حوزههای علمیه، اصناف و ... را اجرا کرده است.