به گزارشافکارنیوز،علی اکبر سیاری در مراسم آغاز طرح تحول سلامت دهان در سخنانی عدالت، مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و استفاده از تکنولوژی و نیروی انسانی مناسب را از اصول نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی بیان کرد و گفت: این اصول را باید با رضایت مردم سنجید به عنوان مثال اصل عدالت، دسترسی، بهره مندی، حفاظت مالی و کیفیت مناسب را به دنبال دارد که باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید باید به اصل عدالت توجه شد، گفت: در برنامه چهارم توسعه آوردیم که پرداختی مردم در حوزه سلامت به ۳۰ درصد برسد که این امر حاصل نشد و وضع بدتر شد. اما در دولت تدبیر و امید این موضوع مجدد بررسی و مشخص شد که بیشترین پولی که مردم می‌دهند در بحثخدمات بهداشت و درمان است که کسی به آن توجه نکرده بود.

وی با بیان اینکه بازار سلامت مشتری آزاد دارد و این آزادی مشتری به جریان اطلاعات منجر و این دو امر باعثبهبود کیفیت و کنترل قیمت می‌شود، گفت: این مکانیزم بازار است و در پزشکی اتفاق نمی افتد و دولت باید در این حوزه مداخله کند. به همین جهت دولت‌هایی مثل انگلیس و کانادا با آنکه دولت‌های سرمایه‌داری هستند اما نظام سلامت سوسیالیستی دارند.

سیاری با تاکید بر اینکه سلامت مردم نباید رها شود افزود: دولت باید قیمت گذاری، کنترل و سرمایه گذاری کند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان در روستاها در سال ۹۳، اظهار کرد:ارایه خدمات بهداشت دهان و دندان جزو اولویت‌های ماست، امسال نیز تجهیز ۷۰۷ مرکز دندانپزشکی و به روز کردن آنها را در دستورکار داریم. اما مشکل ما در این حوزه نیروی انسانی است به خصوص اینکه باید نیروی میانی یعنی بهورز تربیت کنیم.

وی در تشریح دیگر برنامه‌های حوزه بهداشت گفت: ارایه خدمات بهداشتی شهری از دیگر برنامه های ما بود به این صورت که برای هر سه تا چهارهزار نفر یک کارشناس مراقب سلامت در ۷۰۰ سکونتگاه غیررسمی حاشیه شهرها و در شهرهای ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر حضور داشت که خدمات بهداشت دهان و دندان نیز در قالب آن انجام و بسته های آموزشی بهداشت دهان و دندان نیز ارایه می‌شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این برنامه در سال ۹۴ نیز ادامه می‌یابد، اظهار کرد: امسال این برنامه را در شهرهای ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر ادامه می‌دهیم و ۱۸ میلیون نفر را تحت پوشش قرار خواهیم داد که به موازات

آن خدمات بهداشت دهان و دندان نیز ارایه می‌شود که دستورالعمل آن نوشته شده است.

خدمات ترمیمی دندان به مدارس می‌آید


سیاری با اشاره به تفاهم نامه ارتقاء سلامت دهان و دندان که بین وزارت بهداشت و وزارت اموزش و پرورش امضا شد، گفت:خدمات بهداشت دهان ودندان به طور فعال برای ۱۲ میلیون دانش آموز در مدارس ارایه میشود که یونیتهای ان در برخی مدارس مستقر شده و در برخی به صورت سیار فعالیت و خدمات بهداشتی و ترمیمی را ارایه میکنند که اعتبارات این کار نیز از محل اعتبارات حوزه بهداشت و طرح تحول تامین میشود.