به گزارشافکارنیوز،رئیس آتش نشانی کیش گفت: پس از اعلام آتش سوزی، نیروهای آتش نشانی در کمتر از سه دقیقه خود را به محل حادثه رساندند.

آقای اسدی افزود: استاندارد نبودن سیم کشی ها در رستوران نهنگ سفید و نوع موادسریع الاشتعال به کار رفته در این مرکز پذیرایی موجب گسترش آتش سوزی شد.

وی با بیان اینکه درباره مواد مصرفی در ساختمان به مدیر این مجموعه هشدار داده شده بود افزود: این ساختمان سیستم اعلام حریق و پله ی فرار نداشت و اگر این اتفاق درشب رخ می داد، افراد گرفتار می شدند.

وی گفت: در این آتش سوزی به کسی آسیب نرسید اما حدود هفت میلیارد ریال خسارت بر جای گذاشت.