به گزارشافکارنیوز،سردار احمد علی گودرزی با اشاره به دستگیری یکی از اشرار تحت تعقیب که به دنبال ضرب و جرح و مزاحمت، باعثبه وجود آمدن رعب و وحشت در میان شهروندان شیراز شده بود، اظهار داشت: به دنبال اقدامات مجرمانه «الف - ک» و معروف به «شهرام چاقو» که با هیاهو و جنجال و توسل به زور و سلاح سرد و همچنین ایجاد رعب و وحشت در چند محله شهر شیراز، باعثسلب آسایش و آرامش شهروندان این مناطق شده بود، دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: پس از بررسی اعمال مجرمانه «شهرام چاقو» و با توجه به اینکه وی مجهول المکان بوده و محل نامعلومی به عنوان محل اختفای خود در نظر گرفته بود، اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی محل اختفا و تردد وی آغاز شد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس پس از یک ماه کار اطلاعاتی، موفق به شناسایی مخفیگاه این شرور در یکی از محلات جنوب شرق شهر شیراز شدند و پس از هماهنگی‌های قضایی و محاصره محل اختفای «شهرام چاقو»، وی را در یک عملیات ضربتی ویژه دستگیر کردند.

گودرزی با بیان اینکه این متهم در هنگام دستگیری، قصد درگیر شدن با ماموران پلیس را داشت، خاطرنشان کرد: شهرام چاقو علاوه بر چندین فقره ضرب و جرح عمدی، چاقو کشی و ایجاد رعب و وحشت، مدتها تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی استان فارس بود که با دستگیری وی، موجبات شادی و رضایت شهروندان به وجود آمد.