به گزارش افکارنیوزبه نقل از اعتماد، اين خبر كوچك ريشه در اتفاقي بزرگ دارد. اتفاقات اخير در فرودگاه جده كه به تعرض يا به عبارتي شبهتعرض دو مامور سعودي به دو نوجوان ايراني منجر شد، آتش خشم كساني را كه قصد داشتند با سفر به خانه خدا استخوان سبك كنند به همراه داشته است. گزارش ميداني خبرنگار اعتماد نشان ميدهد در روزهاي اخير بازار خريد و فروش فيش حج كساد شده است و قيمت خريد و فروش فيشهاي عمره تا ٣ درصد كاهش را به خود ديده است. پيش از نوروز، فيش حج اعزام ٩٤، تا سه ميليون تومان نيز خريد و فروش ميشد اما حالا قيمتها بسيار پايينتر است چرا كه شمار خريداران در روزهاي اخير كاهشي محسوس را تجربه كرده است.