حکومت محلی ایالت ساکسونیا در آلمان مراسم اولین سالگرد قتل مروه شربینی"شهیده حجاب" را با ضربات چاقوی یک نژادپرست آلمانی روس تبار را برگزار می کند.
شبکه تلویزیونی الجزیره مسئولان این ایالت در این مراسم با اعتراف به این که اشتباهاتی در گذشته روی داده است بر عزم خود برای مبارزه با مظاهر نژادپرستی و اسلام ستیزی تاکید کردند.

هیلما اوروچ شهردار شهر درسدن آلمان میگوید: ما از طریق برگزاری مراسم یادبود مروه شربینی می کوشیم اشتباهات گذشته را جبران کنیم.

یورگن مارتینز وزیر دادگستری در ایالت ساکسونیا می گوید: پس از قتل مروه دریافتیم که نباید پدیده دشمنی با اتباع خارجی و پیروان دیگر ادیان را دستکم بگیریم بلکه باید با آن مقابله کنیم.