به گزارشافکارنیوز،نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری(Phd) نیمه‌متمرکز سال ۹۴ کلیه شرکت کنندگان به‌صورت کارنامه تنظیم شده و روز چهارشنبه ۲۶ فروردین بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

بر این اساس داوطلبان می‌توانند بعد از ظهر روز چهارشنبه با مراجعه به سایت سازمان سنجش و با وارد کردن شماره داوطلبی و سایر مشخصات فردی(نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد، کد ملی) نسبت به مشاهده کارنامه اولیه اقدام و از آن پرینت تهیه کنند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته باید براساس برنامه زمانی پیشبینی شده از روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۹۴ تا روز پنجشنبه سوم اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه راهنمای انتخاب رشته، از طریق این سایت به انتخاب کدرشته محلهای مورد علاقه اقدام و کدرشته محلهای انتخابی خود را بهترتیب اولویت علاقه وارد فرم انتخاب رشته اینترنتی خود کنند.