به گزارشافکارنیوز،معصومه ابتکار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ما شاهد توسعه دانشگاه‌ها مانند دانشگاه علوم و تحقیقات در اطراف کوه هستیم آیا این امر با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب کوه‌خواری نیست و سازمان محیط‌زیست نمی‌خواهد ورود کند، اظهار داشت: برخی اقدامات در گذشته انجام شده است ولی اکنون در این خصوص که مطرح می‌کنند، توسعه و کارشان محدود شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تهدید در زمینه کوه‌خواری مربوط به اطراف شهر‌هاست، گفت: شهرداری تهران طی مصوبه طرح تفصیلی، مطرح کرده است که در محدوده تهران بالاتر از ارتفاع ۱۸۰۰ محدودیت ساخت و ساز وجود دارد که این امر خود بسیار موضوع مهمی است.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمانی که بنده در شورای شهر تهران بودم، مصوباتی در زمینه حفاظت از کوه‌های اطراف تهران داشتیم همچنین باید بگویم سازمان محیط‌ زیست به طور ویژه برای کوهستان، حفاظت از آن‌ها و زیست بوم کوهستان برنامه‌های خاص دارد و این امر را با کمک تشکل‌های انجام می‌دهد.

ابتکار با بیان این‌که حفاظت از کوهستان یکی از مهم‌ترین مسائل در محیط زیست است، افزود: ممکن است دانشگاه‌ها یا مراکزی در اطراف کوه‌ها ساخته شده باشد ولی باید بگویم که دیگر کارشان محدود شده است.

وی ادامه داد: در راستای مقابله با زمینخواری و کوهخواری به طور جدی ورود میکنیم.