به گزارشافکارنیوز،مجید رضا زاده، رئیس مرکز توسعه و پیشگیری بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره ژنتیک در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور فعالیت دارند. این در حالی است که ۲ هزار پزشک آموزش‌های ژنتیک را دریافت کرده‌اند اما اقدام به تاسیس مرکز مشاوره ژنتیک نکرده‌اند.

رئیس مرکز توسعه و پیشگیری بهزیستی کشور گفت: مشاوره ژنتیک برای جلوگیری از تولد نوزادان معلول از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما بسیاری از مردم به دلیل هزینه گزاف اقدام به آزمایش ژنتیک می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج تصریح کرد: آزمایش ژنتیک در دوران قبل از ازدواج، پیش از ازدواج، قبل از بارداری تقسیم می‌شود که البته دوره قبل از ازدواج که از سنین ۱۵ سالگی شروع می‌شود، اهمیت بیشتری دارد که بهزیستی به صورت جدی به این مسئله پرداخته است.

رضازاده در پایان گفت: بهزیستی برای کاهش معلولیتها اقدام به طرح گسترده و پایلوت آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج کرده است و بعد از طرح پایلوت به صورت سراسری در کشور اجرایی میشود.