به گزارشافکارنیوز،جمعی از دانشجویان بورسیه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان شکایت و اعاده حیثیت کردند.

این دانشجویان در این نامه ضمن اعتراض به روند پیگیری مشکلات دانشجویان بورسیه در وزارت علوم خواستار بررسی بیشتر در این زمینه از سوی مجلس شورای اسلامی شدند.