به گزارشافکارنیوز،مجتبی عبداللهی در خصوص ایجاد قطعه جدید هنرمندان در بهشت زهرا، گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت فضا، امکان ایجاد قطعه ای جدید نداریم البته من در جریان جزئیات تفاهم برای ایجاد قطعه هنرمندان ۲ نیستم.

وی با تاکید بر اینکه در مکان فعلی گورستان پایتخت به دلیل کمبود زمین، امکان ایجاد قطعات خاص نداریم، گفت: در صورت توسعه بهشت زهرا و ایجاد گورستان جدید در پایتخت حتما قطعه جدیدی برای هنرمندان ایجاد خواهیم کرد.

عبداللهی اضافه کرد: مکانی برای گورستان جدید پایتخت انتخاب شده اما به دلیل آنکه اعلام آن ممکن است روند اجرایی کار را با مشکل ایجاد کند از اعلام جزئیات آن خودداری می کنیم. در این زمینه به طور رسمی به شورا گزارش نداده ایم اما در جلساتی که برای ایجاد گورستان جدید پایتخت تشکیل شده اعضای شورا حاضر بودند.

اوایل هفته معاون هنری وزارت ارشاد از رایزنی ها با شهرداری برای ایجاد قطعه دیگری برای هنرمندان خبر داده بود.