به گزارشافکارنیوز،این اثر که شامل ۳۶۷ مدخل در خصوص بزه دیده شناسی، پیشگیری از جرم و پیمایش جرم است توسط ۳۳۰ نفر از استادان برجسته دنیا تالیف و انتشار یافته است.

بر پایه این گزارش، در تلاش سه ساله مرکز تحقیقات کاربردی این پلیس در یک فرآیند کارشناسی شده و با همکاری بیش از ۵۳ نفر از استادان تراز اول سراسر کشور ترجمه، تالیف و آماده سازی شده بود پس از اخذ مجوز های سازمانی در یک مجموعه دو جلدی با قطع رحلی مشتمل بر ۱۶۸۰ صفحه با همکاری بنیاد حقوقی میزان به چاپ رسید.

در مراسم رونمایی از این کتاب، سردار تقی مهری رئیس پلیس پیشگیری ناجا، سرهنگ هادی شیرزاد رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، حسین مهرپور رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، باقر شاملو، سرهنگ محمد بارانی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، امیر حسین نیاز پور، مهدی صبوری، عباس شیری، احمد بارانی، گودرز افتخار جهرمی، محمد آشوری، محمدعلی اردبیلی، حسین میرمحمد صادقی، حجت الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار و محمد فرجی ها در دو نشست جداگانه در خصوص مباحثمرتبط با موضوع سخنرانی کردند.

همچنین این اثر دستیابی به ادبیات غنی پیشگیری از جرم در کشور و تحرک بخشی به سازمان های دولتی و مردم نهاد برای ایفای وظایف پیشگیرانه خود و اولویت بخشی به برنامه های پیشگیری از جرم با حضور حداکثری استادان و پژوهشگران سراسر کشور در تبیین مبانی نظری و شیوه های کاربردی پیشگیری از جرم و دست یابی به راه بردهای ملی پیشگیری از جرم از طریق ایجاد زیر ساخت های آماری و اطلاعاتی معتبر و مستقل با تکیه بر روش های علمی و به ویژه از راه مطالعه جرم، مجرم و بزه دیده میسر نموده است.