به گزارشافکارنیوز،دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه جبهه جنگ نرم تمام نیروی خود را بر تخریب آینده جوانان کشور و تزلزل بنیان خانواده ها قرار داده است و از آنچا که بیشترین مرز مشترک را کشور ما با مراکز تولید مواد مخدر دارد در سال گذشته نهادهای انتظامی و امینی تلاش گسترده ای برای مقابله با مافیای مواد مخدر کردند.

وی گفت: در این رابطه جمع آوری معتادان ۸۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و دستگیری خرده فروشان ۱۸ درصد رشد را نشان می دهد.

این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: با توجه به خطر جدی و واقعی مواد مخدر، خانواده ها و تمام اقشار جامعه باید برای مقابله با مافیای بین المللی مواد مخدر وارد میدان شوند و بدانند که هیچ کس در حاشیه امن نیست و تولیدکنندگان هر روز با نام و شکل جدیدی مواد مخدر را برای فریب جوانان وارد بازار می کنند بنابراین تا مبارزه با مواد مخدر شکل یک جهاد ملی و حرکت اجتماعی در نیاید نمی توان به موفقیت آن امیدوار بود.

ابهری گفت: انهدام دو هزار و ۵۳۷ باند مواد مخدر در یکسال که به طور متوسط ماهیانه ۲۸ و روزانه تقریبا یک باند را شامل می شود نشانگر این واقعیت تلخ است که دشمن بیکار ننشسته و نخواهد نشست بنابراین نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش دانشگاهها همراه با خانواده ها و رسانه ها بویژه صدا و سیما باید در این مبارزه مقدس در کنار یکدیگر قرار گیرند و با یک حرکت انقلابی دشمنان نظام و کشور را مایوس کنند.

به گفته این استاد دانشگاه ، البته بیکاری و ضعف اشتغال ، عدم جامعه پذیری زندانیان و فقدان کنترل بعد از درمان معتادان از دلایل اصلی تقویت چرخه تولید و فروش مواد مخدر است تمرکز سیاستگذاری ها و انسجام امکانات آموزشی و پیشگیری اصلی ترین ارکان مبارزه با این دیو خانمان برانداز است.