به گزارشافکارنیوز،حجة‌الاسلام والمسلمین حمید رضا رحمانی کارشناس مذهبی در رابطه با محدوده‌ی سنی ازدواج اظهار کرد: سن ازدوج برای دخترها ۱۶ تا ۱۸ سال و برای پسرها ۱۹ تا ۲۱ سال ذکر شده است.

وی در زمینه بعد روان شناختی ازدواج افزود: فرد از لحاظ شخصیتی، توانمندی، پختگی و رشد به مرحله‌‌ای برسد که نه تنها نسبت به خود شناخت کافی پیدا کند و بتواند مصالح خود را تشخیص بدهد بلکه نسبت به فردی که در نظر دارد با او ازدواج کند نیز شناخت کافی به دست آورد.

رحمانی در رابطه با تأثیر بلوغ اجتماعی بر ازدواج گفت: سن رسیدن به بلوغ اجتماعی در افراد متغیر است و ممکن است فردی در ۲۰ سالگی به بلوغ برسد و فرد دیگری در سنین بالاتر به بلوغ برسد اما رسیدن به بلوغ اجتماعی نیز تنها عامل مؤثر درازدواج نیست.

وی در ادامه افزود: رسیدن به بلوغ اجتماعی به سطح تحصیلات خانواده، شرایط محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند و با آن رشد کرده است، بستگی دارد.

رحمانی در پایان تصریح کرد: فاصلهی سنی مطلوب زوجین معمولا ۵ سال است اما بستگی به شرایط و علاقهی طرفین به هم دارد.