به گزارشافکارنیوز،۱۲۰ سال پیش آخرین جفت شیر ایرانی به پادشاه هندوستان هدیه داده شد و هندی‌ها این گونه شیر را تکثیر و نگهداری کرده و به خیلی از جاهای دنیا می‌دهند.

با رایزنی‌های انجام شده یک جفت شیر نر و ماده شیر ایرانی از یکی از باغ‌وحش‌های آلمان در قبال گور ایرانی وارد کشور شده است.

شیر ایرانی جثه‌ای کوچک‌تر از شیرهای آفریقایی داشته و دارای یال و دم سیاه هستند.

ببر سفید (سیبری) نیز از باغ وحشی از آلمان خریداری شده است.