به گزارش افکارنیوز، مدیر روابط عمومی این سازمان گفت: سازمان بسیج رسانه درراستای ارائه تسهیلات به اعضای بسیج رسانه تصمیم دارد در مرحله نخست بیمه اقساطی خودروی خبر نگاران راانجام دهد.

حسنعلی بزرگیان افزود: این خدمات که از طریق یکی از شرکتهای معتبر بیمه ای انجام میپذیرد بصورت تمام قسط بوده و هر دونوع بدنه وثالثرا شامل میشود.

وی تصریح کرد: اعضای بسیج رسانه میتوانند در شهرستانها به سازمان بسیج رسانه استان و در تهران به سازمان بسیج رسانه مراجعه نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۳۲۵۵۶۷۰و یا ۲۲۶۶۱۴۷۲ تماس حاصل نمایند.

لازم به توضیح است در مرحله بعد، بیمه تکمیل درمان خبرنگاران مد نظر این سازمان خواهد بود.