به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سردار ”اسماعيل احمديمقدم" صبح امروز در نخستين گردهمايي سراسري اساتيد دانشگاهي همكار نيروي انتظامي با بيان اينكه نيروي انتظامي گام مهمي را در جهت روند علمي شدن و دانش بنيان شدن برداشته است، اظهارداشت: هنوز خيلي زود است بگوئيم كه نيروي انتظامي به يك سازمان دانش بنيان تبديل شده است اما توانسته ايم بسترها و ساختارهاي مورد نياز را براي تحقق اين هدف متعالي فراهم كنيم.
وی به تغییر رویکرد نیروی انتظامی از عمل زدگی، انفعال و اقدامات سنتی اشاره کرد و گفت: ایجاد باور در محیط علمی کشور، علمی کردن پلیس و گام برداشتن در مسیر توسعه علمی از مهمترین دستاوردهای نیروی انتظامی در برنامه چهارم است.
سردار مقدم، چشم انداز نیروی انتظامی در افق برنامه پنجم را سازمانی بهره مند از فناوری های نوین، یادگیرنده، حرفه گرا، دارای مهارت و قدرت اقناع اجتماعی با حداکثر ظرفیت مشارکت جویی و مشارکت پذیری عنوان کرد و افزود: کلیات این سازمان و آن هدفی که باید تا پایان برنامه به آن برسیم جابجایی روشهای سنتی با روشهای مدرن می باشد.
فرمانده ناجا تاکید کرد: کارآمدی و روزآمدی از اهداف نیروی انتظامی به عنوان یک پارادایم است که باید در این سازمان نهادینه شود.
این مقام ارشد انتظامی کشور خاطرنشان کرد: در محیط حال و آینده جهان تحولات شگرفی در حوزه نرم‌افزاری به‌وجود آمده به گونه ای که تهدیدات از شکل سنتی خود به سرعت در حال تغییر است و پیش‌بینی آنچه روی می‌دهد با توجه به تحولات نیاز به مطالعه و تحقیق دارد.
سردار مقدم افزود: در چنین محیطی هم باید عقب ماندگی را جبران و هم خود را روزآمد کنیم که این اقدام سخت و دشوار است به ویژه برای سازمانی که در حالت ایستایی بوده است.
فرمانده ناجا با تاکید بر تعریف جدید انضباط اظهار داشت: انضباط در ناجا و نیروهای مسلح به عنوان تبلور ثبات و ایستایی سازمان است و مانع از پویایی و سرعت می‌شود لذا باید انضباط تعریف جدیدی پیدا کرده زیرا تغییرات مداوم با ساختار نیروی انتظامی در حال حاضر انطباق ندارد.
به گفته وی، تحول‌پذیری و تغییر رویکردهای سازمان به‌ عنوان یک پارادایم مدنظر قرار گرفته است.
این مقام مسوول با تاکید بر نهادینه شدن علم گرایی در درون سازمان گفت: تصمیمات ناجا باید از درون ساختارهای علمی شروع شده و این تصمیمات باید دارای پشتوانه نظری و علمی باشد زیرا در این‌گونه مدیریت مشارکتی همه حضور خواهند داشت.
سردار مقدم با بیان اینکه اقتدار باید با حرفه گرایی توام شود، ‌گفت: اقتدار پلیس امروز باید مبتنی بر نیازهای حرفه ای یک جامعه باشد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه باید از تجهیزاتی استفاده کنیم که به روزآمدی سازمان کمک کند، گفت: در بعد علم و دانش نیز تصمیمات سازمان باید علمی و دانش بنیان باشد.
وی ادامه داد: تمام تصمیمات سازمان باید از درون ساختارهای علمی شروع شود و تحقیقات پلیس باید دارای پشتوانه علمی و نظری باشد.
این مقام ارشد انتظامی کشور با اشاره به جامعه محوری پلیس در آینده گفت: در رویکرد جدید، جامعه دیگر تهدید نیست بلکه باید در مقابل تهدیداتی که جامعه را به مخاطره می اندازد، وارد عمل شود از این رو راهبرد ما پلیسی شایسته و بایسته جامعه و نظام اسلامی با هویت مکتبی و ولایی و دست یافته به شاخص های مطلوب امنیت، انضباط و انتظام است.
سردار مقدم پژوهش، آموزش، استفاده از فناوری و رویکرد جامعه محوری را از اهداف پلیس در برنامه پنجم ذکر و تاکید کرد: باید ظرفیت های علمی را در نیروی انتظامی افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در داخل جمهوری اسلامی می تواند واجد و صاحب ایده های نوین امنیتی باشد، ‌گفت: پژوهش در این راستا می‌تواند مؤلفه‌های دانش انتظامی را مشخص کرده و نیروی انتظامی به‌عنوان یک سازمان تولید کننده علم در منطقه باشد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه همکاری پلیس با دانشگاه در حوزه عمل و نظر باید شکل بگیرد، ‌ تصریح کرد: دانشگاه های کشور در عرصه های مختلف باید پشتوانه نیروی انتظامی در تحقق اهداف آن باشد.
سردار مقدم ادامه داد: در حوزه آموزش اگر بخواهیم سازمان سنتی را به سازمانی جدید تبدیل کنیم باید در بکارگیری نیروی انسانی نگاه را تغییر دهیم.
وی نوسازی نیروی انتظامی را امری ضروری دانست و گفت: باید در درون نیرو ویژگی های پلیس جدید از جمله رفتار حرفه ای و استفاده از تجهیزات نوین محقق شود.
فرمانده نیروی انتظامی عمل قانونی را در رفتار پلیس مهم ارزیابی کرد و گفت: این موضوع باید در آموزش ها متجلی شود.
احمدی مقدم با بیان اینکه ماموران پلیس باید جلوه ای از اقتدار نظام باشد؛ افزود: رفتار حرفه ای در نوع گفتمان، ‌قابلیت های جامعه شناختی و روانشناختی باید توسعه پیدا کند و کارکنان ناجا باید پاک دست و عاری از فساد باشدکه این موضوع به آرامی در حال تحقق است و باید تا پایان برنامه پنجم؛ پلیس، کارآمد و با قابلیت های اجتماعی و فناوری داشته باشیم.
این مقام ارشد انتظامی کشور در ادامه اظهارداشت: در حوزه فناوری باید بتوانیم با تهدیدات جدید از جمله جعل و جاسوسی مجازی مقابله کنیم زیرا اگر پلیس در این حوزه ناکارآمد باشد نمی تواند امنیت جامعه را تامین کند.
احمدی مقدم گفت: دزدان آینده دیده نمی شوند و از دیوار بالا نمی روند بلکه با استفاده از فناوری، مرتکب جرم می شوند در چنین شرایطی اگر پلیس ناکارآمد باشد قدرت دفاع از مردم را نخواهد داشت.
به گفته وی، اغتشاش و تروریسم بر بستر مجازی سازماندهی می شود به گونه ای که انجمن پادشاهی و گروه تندر نمونه های تروریسم فضای مجازی هستند.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در حوزه های مختلف باید بتوانیم تولید فناوری را لحاظ کنیم، افزود: وارد کننده حوزه نرم افزاری بودن یعنی امنیت و کنترل کشور را به کشورهای دیگر سپردن می باشد.
سردار مقدم خاطرنشان کرد: در بخش جامعه محوری، افزایش قدرت ارتباط، آموزش و اقناع اجتماعی مهم است.
فرمانده نیروی انتظامی، توجیه و سازماندهی افکار عمومی را مهم ارزیابی کرد و افزود: بنیان تهدید نرم و انقلاب مخملی بر تضعیف افکار عمومی است.
به گفته وی، اگر بخواهیم رفتار اجتماعی را رصد کنیم باید قابلیت آن را هم داشته باشیم.
این مقام مسوول با اشاره به ناآرامی های سال گذشته افزود: توانستیم با رویکرد جامعه محوری کمترین آسیب را داشته باشیم و در حالی که تصور می کردیم این حوادثدر افکار عمومی نسبت به نیروی انتظامی تاثیر بگذارد اما اینگونه نشد.
سردار مقدم اتکا بر دانش و پژوهش، آموزش و حرفه گرایی، بکارگیری فناوری نوین و جامعه محوری را اساس کار نیروی انتظامی دانست و گفت: این موارد با مشارکت نخبگان علمی امکان پذیر است.