به گزارشافکارنیوز،مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه در پی احداثگورستان های جدید در شهر تهران هستیم، اظهار کرد: ظرفیت ۶۰۰ هکتاری زمین مهمترین دلیل برای احداثاین گورستان ها خواهد بود.

وی ادامه داد: بهشت زهرا(س) قدمتی ۵۰ دارد که تا سال ۹۷ هم گنجایش دفن دارد اما باید برای جانمایی گورستان های جدید در چند نقطه پایتخت اقدام کرد.

عبداللهی با بیان اینکه روزانه ۱۷۰ نفر متوفی به بهشت زهرا می آید، تصریح کرد: ۱۲۰ متوفی در قطعات بهشت زهرا(س) دفن و ۵۰ متوفی به شهرستان ها و یا حتی به استان های دیگر منتقل می شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تاکید بر مکان جدید برای احداثگورستان های شهر گفت: بهشت زهرا ظرفیتی ۸۰۰ هکتاری دارد که هم اکنون یک میلیون و پانصد هزار متوفی را در خود جای داده، به همین منظور زمینی که برای گورستان های جدید در نظر خواهیم گرفت مطابق با ظرفیت بهشت زهرا(س) است.

وی با اشاره به پیشنهادات مختلف از سوی افراد برای احداثگورستان جدید پایتخت، اضافه کرد: در حال حاضر با تلاش فراوان در پی بررسی جاهای مختلف شهر هستیم تا بتوانیم یک مکان مناسب با ظرفیت بالا را در خصوص این امر پیدا کنیم.

عبداللهی در پایان گفت: در خصوص جانمایی گورستان های جدید اطلاع رسانی در این امر انجام خواهد شد.