به گزارشافکارنیوز،سرهنگ قاسم قربانی افزود: چهارشنبه هفته گذشته در پی دریافت گزارشی مبنی بر ناپدید شدن یک نوزاد ۱۲ روزه در منزل شخصی، تحقیقات پلیس برای یافتن و بازگرداندن وی به کانون خانواده خود آغاز شد.

وی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی، پلیس به خانمی که در بیمارستان با مادر نوزاد طرح دوستی ریخته و پس از زایمان چندین بار به بهانه دیدن مادر و نوزاد به خانه آنها رفت و آمد کرده بود مظنون شد.

قربانی اظهار کرد: پس از دستگیری خانم متهم و همسر وی با استفاده از شیوه چهره نگاری، توسط واحدهای ویژه و پشتیبانی پلیس مشخص شد که وی با زبردستی و بدون به جا گذاردن هیچ گونه اثری اقدام به ربودن نوزاد کرده است.

وی تصریح کرد: زن مجرم در ابتدا خود را مادر نوزاد معرفی کرد اما پس از بروز تناقض گویی ها، ارائه مدارک لازم و تطبیق فیلم های ثبت شده توسط دوربین های بیمارستان، اتهام وی برای پلیس اثبات شد.

دلایل و انگیزه اصلی این واقعه هنوز در پس پرده ابهام قرار دارد و تحقیقات برای یافتن علت اصلی ربودن نوزاد ۱۲ روزه ادامه دارد.

تویسرکان یکی از شهرستان های استان همدان واقع در ۹۰ کیلومتری شهر همدان است که درصد وقوع جرائم خشن و آدم ربایی در آن پایین تر از میانگین کشوری است.