گروه اجتماعی -چند ماه پیش گرد و غبار جنوب کشو ر را در بر گرفت. تعدادی از مردم به بیماری های سخت دچار شدند. خبرهای تایید نشده از فوت هموطنان ما حکایت داشت. اما رئیس محیط زیست دولت تدبیر و امید در دفتر اتاقش در تهران نشست و گفت کاری نمی توان کرد.

به گزارشافکارنیوز،خانم ابتکار چندی قبل تر راه حل خود را برای آلودگی تهران داده بود: از تهران بروید!

اما حالا بانوی او ل محیط زیست جهان که قانون کاپیتالاسیون شکار را تصویب و اجرا کرده و هرگز میان مردم خوزستان حضور پیدا نکرد که حداقل با آنها همدردی کند برای کشتن سگها که آن هم البته کاری به دور از انسانیت است، ژست طرفدار محیط زیست میگیرد!

آیا مردم خوزستان حق نفس کشیدن ندارند؟!
خانم ابتکار! چطور شده که خون سگهای شیراز از خون حیوانات کم یاب حیاط وحش ایران که شما به خارجی ها اجازه شکار داده اید رنگین تر شده است؟!
خانم ابتکار! دیگر این ژستهای طرفدار محیط زیستی خریدار ندارد!