به گزارشافکارنیوز،ساعاتی پیش اهالی فاز ۲ شهرک اکباتان مقابل ساختمان شهرداری تهران در خیابان بهشت تجمع کردند و به مجموعه جدیدی که قرار است در منطقه عمومی فاز ۲ ایجاد شود اعتراض کردند.

به گفته معترضین قرار بوده در منطقه عمومی فاز ۲ به جای فضای سبز یک دارالقرآن احداثشود. این در حالی است که شهرداری در فضای عمومی که متعلق به ساکنان این شهرک است نمی‌تواند دخل و تصرفی داشته باشد. علاوه بر این شهردار ناحیه نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.

این دارالقرآن قرار بوده در شهرک مفید ساخته شود اما اهالی آن مخالفت کردند و حالا قرار است آن را در شهرک اکباتان احداثکنند. در مقطعی انجام این کار متوقف شد اما ایام عید کار را از سر گرفتند. متاسفانه قرار است به بهانه دارالقرآن تجاری‌سازی کنند.

ما اعتراض خود را به شورای شهر و شهرداری اعلام کردهایم اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.