به گزارشافکارنیوز،نادر قاضی پور در نشست علنی امروز سه‌شنبه(یکم اردیبهشت‌ماه) در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۲۹ این قانون گفت: مطلع شدیم که بیمارستان معیری تبریز را که جزو تامین اجتماعی بوده، دولت پلمپ کرده تا آن را جزو تملک دارایی خود قرار دهد، از این رو از وزیر بهداشت می‌خواهیم چشم طمع از حق کارگران بردارد.

ابوترابی در پاسخ به اخطار قاضی پور گفت:قطعا وزیر بهداشت در جهت خدمت و توجه به جامعه کارگران حرکت خواهد کرد.