به گزارشافکارنیوز،سوسن باستانی در مورد زمان برگزاری جلسه اول ستاد ملی زن و خانواده در سال ۹۴ گفت: برنامه ریزی‌ها و مقدمات برگزاری اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در سال ۹۴ در حال اجرا است و چون در دوره‌های گذشته جلسات این ستاد بدون حضور رئیس جمهور برگزار می‌شد تلاش داریم در جلسه‌ای که قرار است در سال جاری برگزار شود در صورتیکه بخواهیم مصوبه‌ای داشته باشیم رئیس جمهور در جلسه حضور داشته باشد.

باستانی اظهار داشت: به دلیل انجام هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم هنوز زمان قطعی برگزاری این جلسه مشخص نیست.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که باعثبه تأخیر افتادن برگزاری این جلسه شد حضور نمایندگان تام الاختیار از طرف تمامی دستگاه‌ها است که مکاتبات لازم برای آن در حال انجام است چراکه حضور کارشناسان دستگاه‌ها نمی‌تواند پاسخگوی موضوعات مطرح شده در این جلسه باشد و حتما باید نمایندگان تمام الاختیار در آن حضور داشته باشند.

معاون امور رهبردی معاونت امور زنان ریاست جمهوری افزود: چند موضوع در دستور ستاد ملی زن و خانواده قرار خواهد گرفت که هنوز آنها قطعی نشده اند و پس از قطعی شدن در اختیار رسانهها قرار میگیرد.