به گزارشافکارنیوز،علی جعفریان در گزارش ماهانه خود به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، توضیحاتی در مورد مرگ نوزادان در بیمارستان امام خمینی(ره) داد.

وی گفت: بررسی موضوع به‌طور کامل در همان زمان شروع شد و اقدامات لازم از جمله تعطیلی چند روزه و بازگشایی مجدد بخش انجام شد. این بررسی حاکی از قصوری در این مورد نبود.

وی گفت: در روزهای پایان فروردین خبری در مورد مرگ چندین نوزاد در بخش آی سی یو نوزادان بیمارستان ولیعصر در بعضی رسانه‌ها منتشر شد البته توضیحات روابط عمومی دانشگاه در صفحه اول سایت دانشگاه آمده است و من آن را تکرار نمی‌کنم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: اما ذکر دو نکته لازم است. اول آنکه بررسی موضوع به‌طور کامل در همان زمان شروع شد و اقدامات لازم از جمله تعطیلی چند روزه و بازگشایی مجدد بخش انجام شد. این بررسی حاکی از قصوری در این مورد نبود و من از معاونت درمان دانشگاه خواستم گزارش کامل موضوع را ارائه نماید.

وی خاطرنشان کرد: بیمارستان دارای کمیته مرگ و میر است که موارد مرگ را بررسی می‌کند و در مورد نوزادان به‌طور خاص، تمام موارد مرگ توسط ستاد دانشگاه نیز گزارش‌گیری صورت می‌گیرد.

جعفریان یادآور شد: نکته دوم آنکه ورود رسانه به موضوعات این‌چنین بدون انتقال کامل مطلب می‌تواند بجای اصلاح سیستم و اطلاع‌رسانی باعثاز بین رفتن اعتماد جامعه به کادر درمانی شود. هیچ مخالفتی با اطلاع رسانی توسط رسانه وجود ندارد و این یک وظیفه ذاتی است اما اطلاع‌رسانی ناقص و غیردقیق را به خصوص در مواردی که مقدمات متعدد نیاز به توضیح دارد، نمی‌توان یک وظیفه ذاتی دانست.

به گفته وی، اپیدمی‌های عفونی در بخش‌های ویژه یک موضوع شناخته شده است که هر از گاهی ممکن است به دلایل مختلف در یک بخش رخ دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: اینکه تمام اقدامات لازم برای پیشگیری از این واقعه ضروری است و هیچ کوتاهی در این موضوع قابل‌قبول نیست یک موضوع است و اینکه به دلیل ماهیت بیماری در برخی موارد نمی‌توان با همه ملاحظات هم به نتیجه رسید یک موضوع دیگر.

وی افزود: وظیفه سیستم درمانی توجه به همه پیشنیازها برای کاهش حداکثری موارد مرگ و میر قابلپیشگیری است اما نمیتوان ماهیت بیماری و شرایط زمینهای را در حوادث بعدی ندیده گرفت. به هر حال ضمن تشکر از آن گروه از اصحاب رسانه که به وظیفه حرفهای خود بهدرستی عمل میکنند و اطلاعرسانی را با هدف واقعی افزایش آگاهی مردم و نه جلب مخاطب به هر طریق ممکن سرلوحه کار خود قرار میدهند، تشکر میکنم و بر این نکته تأکید میکنم که در اموری که با سلامت مردم مرتبط است اطمینان از صحت و دقت اطلاعات بسیار ضروری است.