به گزارشافکارنیوز،سردار حسین ساجدی نیا در حاشیه مرحله نخست اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش و مزاحمان خیابانی در جمع خبرنگاران گفت: طی عملیات ضربنی که شب گذشته توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت صورت گرفت، ۱۰۱ نفر از اراذل و اوباش سطح سه تهران جمع آوری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اراذل و اوباش سطح یک و ۲ در سطح شهر تهران وجود ندارند، بیان کرد: امسال بیشترین تمرکز خود را روی دستگیری اراذل سطح سه گذاشته ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه عربده کشی و ایجاد مزاحمت این موارد را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.