به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی اظهار داشت: در پی شکایات واصله مبنی بر گرانفروشی قبر، اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی وارد و با اشخاص و یا سازمان‌هایی که به عناوینی مختلف و بعضاً واهی اقدام به واگذاری قبرها با مبالغ بسیار بالا می کنند برخورد قاطع خواهد کرد.

وی در ادامه از برنامه ریزی انجام گشت مشترک با سایر دستگاه های متولی برای بازرسی و نظارت بر فروش قبرها خبر داد.