به گزارشافکارنیوز،منفرد پویا روانشناس با اشاره به رفتارهایی که منجر به اختلاف بین زوجین می‌شود، اظهار کرد: دختران و پسرانی که در شرف ازدواج هستند باید همسر آینده خود را از جهات مختلف آزمایش کنند و عکس‌العمل طرف مقابل خود را در این شرایط بررسی کنند و چنانچه یکی از زوجین در مقابل شرایط مختلف رفتارهای خشونت آمیز از خود نشان داد مطالعات بیشتر در مورد ویژگی‌های رفتاری آن فرد ضرورت دارد.

وی در ادامه افزود: زن و شوهر در مواجهه با مشکلات شاید عکس‌العمل‌هایی از جمله به همسر خود حمله کردن، قهر کردن سکوت کردن از خود بروز دهند که رفتارهای فوق موجب اضطراب و تنش فرد می‌شود و باعثشده مشکلات حادتر و گاه جنبه غیر اخلاقی به خود بگیرد.

منفرد پویا با اشاره به راه کارهایی که باعثکاهش ناسازگاری بین زوجین می‌شود، تصریح کرد: خرید لباس یا خودآرایی با در نظر گرفتن ذوق همسر، خوش رفتاری و خوش زبانی زوجین نیست به یکدیگر، توجه به علایق طرف مقابل و تصمیم گیری و مشورت کردن با یکدیگر از جمله عواملی است که منجر می‌شود که اختلاف و ناسازگاری زوجین نسبت به یکدیگر کاهش یابد.

روانشناس در خصوص زنانی که نارضایتی از همسر خود دارند در پایان گفت: صحبتهایی که از جمله با همسر خود صادق نیستم شوهرم فقط به فکر خود است و به صحبتهای من گوش نمیکند عادتهای برخی از خانمها است و این اظهارات نشانگر آن است که مشکلاتی در زندگی زن و شوهر وجود دارد و باید علت یابی شود.