به گزارشافکارنیوز،این دامدار چینی که از تولد این بز مبتلا به اختلال ژنتیکی شگفت زده شده، به خبرنگاران اجازه داد از دام دوست داشتنی اش عکس بگیرند و اطلاع رسانی کنند.

بز عجیب الخلقه

تولد بز عجیب الخلقه

وزن این بز که در یک دامداری در آنهوی چین متولد شده، ۵ کیلوگرم است و آقای کیبین صاحب این دامداری باور نمی کرده که این حیوان زنده بماند، با این حال اشتها و فعالیت زیاد این بز نشانه سلامت حیوان است.

این دامداری دراستان آنهوی چین حدود یک سال پیش دائر شده و در آن ۴۰۰ بز وجود دارد.

برابر این گزارش، دو پای اضافی این بز کوتاه تر از دیگر پاهای اوست و به زمین نمی رسند.