به گزارشافکارنیوز،گروه جستجو و نجات مشترک نپال و فرانسه موفق به نجات «ریشی خانال» ۲۸ ساله از میان آوار یک آپارتمان شدند. این مرد به مدت ۸۰ ساعت زیر آوار زنده مانده است.

زلزله نپال تا کنون جان بیش از ۴۰۰۰ هزار نفر را گرفته است.