به گزارشافکارنیوز،مهدی میرشاه ولد در خصوص نگرانی برخی بیمه‌شدگان بیمه سلامت همگانی برای تمدید دفترچه بیمه، گفت: با توجه به گذشت یکسال از آغاز طرح بیمه سلامت همگانی و تحویل دفترچه با مدت اعتبار یکسال به آنها، این دفترچه‌ها به صورت رایگان برای آنها تمدید می‌شود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی ادامه داد: چنانچه دفترچه‌ بیمه بیمه‌شدگان، دارای برگ سفید باشد نیازی به مراجعه و تمدید دفترچه ندارند و دفاتر آنها از تاریخ پایان اعتبار به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد و این موضوع طی بخشنامه‌ای به اطلاع مراکز درمانی و بیمارستانی رسیده است. در صورتی که دفاتر بیمه شدگان فاقد برگه سفید باشد می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت، دفترچه جدید خود را دریافت کنند.

به گزارش تسنیم، طرح بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبشهت سال گذشته آغاز شد و بر اساس آن حدود ۹ میلیون فرد فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، بیش از ۹۵ درصد از افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی از افرادی بودند که در حاشیههای شهرها زندگی میکردند و مشکلات زیادی را در خصوص هزینههای درمانی داشتند.