به گزارشافکارنیوز،اقبال شاکری شوراها را یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دانست که مبتنی بر اصل مردم سالاری دینی و سپردن اداره زندگی مردم به خود آنها است.

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) دستور تشکیل شوراها را قبل از تصویب قانون اساسی داده بودند، تأکید کرد: این امر نشان می‌دهد که اداره شورایی امور در باور سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا در هر دوره نسبت به دوره قبل جهش چشمگیری داشته‌اند، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دوبرابری اعضای شورای چهارم در تهران خوشبختانه پتانسیل زیادی برای تحقق وظایف شوراها در این دوره ایجاد شده است. ضمن اینکه با توجه به انتخاب بیش از سه هزار نفر در سطح محلات به عنوان اعضای شورایاری‌ها زمینه ارتباط مردم باحاکمیت و به ویژه مدیریت شهری بیش از پیش فراهم شده است.

شاکری با اشاره به اولویت پرداختن به حمل و نقل عمومی و توسعه مترو در شورای اسلامی شهر تهران طی یک سال اخیر یادآور شد: شورا با پیگیری مجدانه این موضوع در کنار انجام دیگر وظایف نظارتی خود نشان داد که جایگاه این نهاد در رفع دغدغه‌های شهروندان تا چه اندازه مهم و تأثیرگذار است.

وی در عین حال مهمترین کاستی شورای چهارم را فقدان سامانه نظارتی یک پارچه عنوان کرد و افزود: متأسفانه با گذشت بیش از ۱۶ سال از عمر شوراها هنوز هم زمینه انجام وظایف نظارتی شوراها فراهم نشده است و این خلأ در شهری مثل تهران با بودجه چند هزار میلیاردی بیش از هر شهر دیگری به چشم می‌آید.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر تهران ابزارهای نظارت بر فعالیت شهرداری مشخص است و نمایندگان انتظار دارند با توجه به پشتوانه قانونی و رأی مردمی بتوانند از کلیه پروژه‌ها و درآمدها و هزینه‌ها در شهرداری اطلاعات کسب کنند. از سوی دیگر شاخص‌های برداشتی میزان پیشرفت در مأموریت‌های شهری هنوز تدوین نشده است. و هرساله در فصل بودجه ریزی و یا مناسبت‌هایی مانندروز ملی شوراها، این خلأها فقط مرور می‌شود.

شاکری در ادامه با اشاره به اینکه هنوز بررسی لوایح و طرح‌ها اولویت بندی قابل قبولی ندارد اظهار کرد: به عنوان مثال شورای شهر تهران درباره موضوعات بیشماری اعم از کارآفرینی، سالمندان و کودکان، زنان سرپرست خانوار و مسائل اجتماعی در کنار موضوعات تخصصی عمرانی و معماری مصوباتی می‌گذرانند اما نکته اینجاست که همه این موارد به صورت موازی بررسی می‌شوند درحالی که انتظار می‌رود شوراها اولویت بندی دقیقی در خصوص بررسی دستور جلسات داشته باشند و مبتنی بر آن اقدام کنند.

وی رابطه میان شورای شهر تهران و شهرداری را به یک بزرگراه ۴ خطی تشبیه کرد و گفت: سه خط عبوری در این بزرگراه از شورا به سوی شهرداری و تنها یک خط از شهرداری به طرف شورا حرکت می‌کند! در واقع علاقه شورا برای تعامل و مشارکت در اداره امور شهر بسیار بیشتر از شهرداری است و به نظر می‌رسد بعد از گذشت ۴ دوره از عمر شوراها هنوز هم در بدنه شهرداری مقاومت جدی با شورا وجود دارد که این خلأ تنها با ایجاد سامانه نظارتی یکپارچه قابل رفع است.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ساختار شهرداریها نیز به نحوی است که نمیتوانند پذیرای اعمال نظارت مستمر توسط شوراها باشد. انتظار این است که در هر یک از مجموعه های شهرداری ساختاری تحت عنوان اداره کل و یا هرشکل دیگری برای پاسخگویی به شورا پیش بینی شود.