به گزارشافکارنیوز،دکتر محمدتقی نجفی گفت: در ۱۵ سال اخیر دستگاه‌ها و امکاناتی که جهت اندازه‌گیری فشار خون طراحی شده‌اند، پیشرفت خوبی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: فشار خون انسان‌ها متغیر است و به همین دلیل فشار خون را باید در چند بعد متفاوت بررسی کرد. مانیتورینگ فشار خون طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت می‌تواند مقدار زیادی از تغییرهای بدن را مورد ارزیابی قرار دهد.

این فوق تخصص کلیه با تاکید بر اینکه مصرف سیگار و استشمام دود آن می‌تواند موجب تغییر میزان فشار خون انسان شود، یادآورشد: از طریق اندازه‌گیری فشار خون انسان به صورت سنجش ۲۴ ساعته، می‌توان میزان میانگین فشار خون فرد را اندازه‌گیری کرد.

وی در خصوص اقداماتی که در طول این سنجش باید صورت گیرد تصریح کرد: از بیمار باید در خصوص ساعت خواب و استراحتش جویا شد؛ چرا که این ساعت‌ها نقش موثری را در تغییرات فشار خون دارند.

نجفی اظهار کرد: پزشک باید از بررسی میزان فشارخون بیمار اطلاعاتی در خصوص میزان میانگین فشار خون وی در طول روز و شب تهیه کند تا بتواند به نتیجه درست در تشخیص برسد.

این فوق تخصص کلیه در پایان گفت: افت فشارخون فرد در ساعتهای مختلف شبانه روز و اختلاف بین فشارخون وی در طول روز و شب از نکتههای مهمی است که باید پس از اندازهگیری فشار خون ۲۴ ساعته بررسی شود. میزان فشار خون افراد دیابتی را نمیتوان با یک بار اندازهگیری، به صورت دقیق تشخیص داد.