به گزارشافکارنیوز،در این مطالعه وزن ۸۳ هزار و ۶۷۲ نوزاد در زمان تولد آنها بررسی شد. این نوزادان تقریبا در زمان برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۰۸ پکن در این شهر به دنیا آمده بودند.

در زمان برگزاری المپیک ۲۰۰۸ پکن، دولت چین دستور داد که به همین مناسبت کارخانه‌ها تعطیل شوند، استانداردهای خودروها افزایش یابند، ساخت و سازها متوقف و مقررات ویژه‌ای با هدف کاهش تعداد خودروها در خیابان‌ها اعمال شوند.

این مداخلات دولت در آن بازه زمانی، پکن را به یک آزمایشگاه طبیعی تبدیل کرد که در آن به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان، سطح آلودگی هوا بین ۱۸ تا ۵۹ درصد در طول تابستان ۲۰۰۸ کاهش یافت.

متخصصان با بررسی‌ اطلاعات موجود دریافتند وزن نوزادانی که در این بازه زمانی متولد شده بودند به طور متوسط ۲۳ گرم بیشتر از نوزادانی بود که در تابستان‌های سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ به دنیا آمده بودند.

به گزارش روزنامه گاردین، دکتر دیوید ریچ، استادیار و متخصص سلامت در دانشگاه روچستر آمریکا دراینباره گفت: عکس این پدیده هم صادق است به این معنی که آلودگی هوا موجب تولد نوزادان زیر وزن میشود.