به گزارشافکارنیوز،غفار‌تبریزی روانشناس گفت: طلاق عاطفی به حالتی گفته می‌شود که زن و شوهر در یک خانه زندگی می‌کنند اما با یکدیگر هیچ گونه رابطه‌‌ی عاطفی و جنسی ندارند و فقط از لحاظ قانونی با یکدیگر مزدوج هستند.

وی گفت: در این حالت همسران علاقه‌ای به یکدیگر نداشته و در انتظار یکدیگر نمی‌مانند وحتی به اصطلاح دلشان برای یکدیگر تنگ نمی‌شود.

غفار تبریزی افزود: درحالت طلاق عاطفی محیط خانه بسیار سرد است واین رابطه علاوه بر زن و مرد فرزندان آنان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد به طوری که آنان باید از والدین عشق و نیرو را دریافت کنند ولی پدر و مادر که به یکدیگر عشق را باز خورد نکنند همین طورفرزندان نیز عشق و امنیت را نخواهند داشت.

این روانشناس گفت: اگر زن و مرد انسان‌های پاکی باشند زندگی را همین‌طور ادامه می‌دهند تا فرزندان به ثمر برسند اما اگر نتوانند وضعیت را تحمل کنند برای راضای احساسات عاطفی و نیاز‌ها ممکن است به یکدیگر خیانت کرده و درآخر موجب طلاق قانونی شوند.

وی تصریح کرد: بچه‌های طلاق از لحاظ زبانی نسبت به بچه‌هایی که در خانه طلاق عاطفی را تجربه می‌کنند مهارت بیشتری دارند.

غفاری تبریزی خاطر نشان کرد: بهتر است خانوادهها با بروز چنین مسائل عاطفی به مشاور مراجعه کرده واین معضل را حل کنند و نگذارند این مشکل تا پای طلاق قانونی و جدایی و از بین رفتن حریم آنها پیش برود.