به گزارشافکارنیوز،حسن کمالی در پاسخ به این سئوال که آیا در دو جلسه گذشته از محاکمه مرتضوی، به موضوع کهریزک و شکایت روح‌الامینی ورود شده است یا خیر افزود: فقط در حد طرح شکایت از سوی موکلم، ورود شده و هنوز آقای مرتضوی پاسخی نداده است.

وکیل مدافع روح‌الامینی ادامه داد: در دو جلسه گذشته عمدتا به موضوع تامین اجتماعی پرداخته شده و معلوم نیست در جلسه آتی که قرار است روز چهارشنبه هفته جاری(۱۶ اردیبهشت) برگزار شود، به موضوع شکایت موکلم و بخشی از رای شعبه ۷۶ که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده، ورود می‌شود یا خیر؟

کمالی اضافه کرد: دادگاه در ارتباط با موضوع تامین اجتماعی، یک سری استعلاماتی را انجام داده و منتظر پاسخ آن استعلام‌ها هستند بنابراین بعید می‌دانم در جلسه بعدی فرصت شود تا آقای مرتضوی درباره شکایت روح‌الامینی دفاع کند.

وکیل مدافع روح‌الامینی در پاسخ به این سئوال که آیا شکایت موکلش از حیدری‌فر(یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک) نیز به دادگاه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: موکلم از حیدری‌فر نیز شکایت کرده اما آن شکایت هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

کمالی درباره آن بخش از رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان که از سوی شعبه دیوان عالی کشور نقض شده است نیز گفت: از نظر ما رای دیوان قابل توجیه نیست و طبق قانون نیز دادگاه الزامی برای تبعیت از رای دیوان ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دیوان فقط به میزان جریمه نقدی صادر شده ایراد گرفته است یا خیر افزود: فقط بحثجریمه نقدی نیست بلکه دیوان به اساس «گزارش خلاف واقع» که یکی از اتهامات آقای مرتضوی بود، ایراد گرفته است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی و کهریزک، تا کنون دو جلسه به صورت غیر علنی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شده است و جلسه سوم نیز ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.