به گزارشافکارنیوز،محسن روشن پژوه افزود: اجرای آزمایشی این طرح سال گذشته با عنوان پیمایش ملی مصرف موادمخدر آغاز شد و پس از موفقیت آمیز بودن آن مرحله جدید آن در استانهای مختلف آغاز شده است.

وی گفت: در این طرح پرسش نامه هایی تدوین شده که از خانواده ها درمورد مواد مخدر بخصوص مواد روان گردان، میزان آشنایی، مصرف، مضرات، و… سئوالاتی پرسیده می شود و در نهایت نتایج آن بررسی و با توجه به وضعیت هر استان، از آن در جهت برنامه ریزی برای کنترل و کاهش مواد مخدر در مناطق مختلف استفاده خواهد شد.

روشن پژوه به انواع مواد مخدر اشاره و تاکید کرد: با توجه به میزان تماس هایی که با خط ملی اعتیاد(۰۹۶۲۸) انجام شده نشان می دهد که موادمخدر صنعتی شیشه همچنان مهمترین سئوال مردم است به همین دلیل در سازمان بهزیستی هدف و برنامه اصلی را بر روی شناساندن این ماده و کاهش آن قرار داده ایم و در این راستا برنامه های مختلفی در سال جاری اجرایی می شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی به اجرای برنامه های پیشگیرانه اجتماع محور اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از اعتیاد و کاهش آمار معتادان باید آموزشهای پیشگیرانه اجتماع محور مد نظر قرار گیرد و در همین راستا این آموزشها را از مهدهای کودک و از میان کودکان آغاز کرده ایم بطوریکه در این برنامه هم کودکان و هم خانواده های آنها تحت آموزش قرار می گیرند.

به گفته وی، سال گذشته این برنامه در برخی از مهدهای کودک اجرایی شد و در سال جاری نیز قصد داریم پیشگیری از اعتیاد را در برنامه تعداد بیشتری از مهدهای استانهای مختلف کشور قرار دهیم و به مرور تمامی کودکان و خانواده ها در کشور از این آموزشها بهره مند خواهند شد و بطور حتم اجرای اینگونه برنامه ها کاهش آمار اعتیاد درکشور را در بر خواهد داشت.

روشن پژوه اظهار داشت: علاوه بر مهدهای کودک در محلات مختلف شهری و روستایی نیز آموزش های پیشگیرانه اجتماع محور اجرایی شده است که در سال جاری اجرای این طرح در محله های بیشتری در کشور گسترش پیدا می کند.