به گزارشافکارنیوز،دادگاه او شاکی نداشت. اولیای دم زن و بچه برادرش بودند که بدون دریافت دیه سرانجام از خون رامین گذشتند. به این ترتیب دادگاه برای رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی برگزار شد.

متهم اصلی پرونده که از سال ٨٩ تاکنون به خاطر قتل برادر خود در مراسم خاکسپاری پدرش، پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود، پس از قرائت کیفرخواست به جایگاه احضار شد. او گفت: «تیرماه ٨٩ بود که برای مراسم خاکسپاری پدرم رفته بودم.

من آن زمان شیشه می‌کشیدم و آن روز هم در حال خودم نبودم. در آن شرایط خیلی ناراحت بودم و یک لحظه کنترلم را از دست دادم. توهم زده بودم. به برادرم رامین که آن موقع ۴٣ ساله بود حمله کردم و با چاقو اورا زدم. الان یادم نمی‌آید چند ضربه به او زدم. او روی زمین افتاد و کشته شد. الان پشیمانم.»

امین ۴٥ ساله که پسر ٢۴ ساله، عروس و همسرش در دادگاه بودند، مدام پاهایش را می‌لرزاند. خانواده‌اش به او گفته بودند که زن و بچه‌های امین بدون دریافت دیه رضایت داده‌اند. آنها لبخند به لب داشتند اما تکرار حادثه برادرکشی برای متهم پرونده سخت بود و پاها و زبانش را می‌لرزاند. اولیای دم در حالی رضایت داده بودند که حکم اعدام متهم پیش از این صادر و در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.

در جریان رسیدگی به پرونده مشخص شد که متهم، پیش از این به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بیش از ٩ بار به زندان افتاده است. او ادامه داد: من الان پنج سال است که در زندانم و پاک شدهام. آنجا به راحتی میتوان به مواد دست پیدا کرد. من الان عروس دارم. نمیخواهم دیگر به سراغ مواد بروم. در پایان دادگاه، قضات برای صدور رای از جنبه عمومی جرم وارد شور شدند.