به گزارشافکارنیوز،دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر محمدجواد کبیر را به سمت مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد.

وی جایگزین دکتر انوشیروان محسنی بندپی شده است.

محسنی بندپی نیز به عنوان رئیس سازمان بهزیستی جایگزین همایون هاشمی شده است.