به گزارشافکارنیوز،اشتوان تارلوش شهردار بوداپست صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران حاضر شد.

وی پس از گپ و گفت‌وگو با برخی از اعضای شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ما می‌توانیم تجارب مدیریت شهری را بین مجارستان و کشور ایران گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: با استفاده از تجربیات یکدیگر و استفاده از نیروهای مختصص دو طرف می‌توان در حوزه مدیریت شهری برای هر دو کشور موثر باشد.

شهردار بوداپست ادامه داد: بغیر از بحثمدیریت شهری در حوزه‌های دیگری نیز می‌توان تعامل و همکاری داشت که این موارد و تفاهم امضا شده قید شده است.

تارلوش گفت: تبادلات فرهنگی نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌توان انجام داد ضمن اینکه در نخستین گام ما از شهردار تهران به همراه هیأت تخصصی دعوت خواهیم کرد تا از کشور مجارستان و بوداپست بازدیدی را داشته باشند. شهردار بوداپست با اعضای شورای شهر تهران دیدار کرد

شهردار بوداپست در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تهران حضور و با برخی از اعضاء دیدار و عنوان کرد که ما می‌توانیم از تجارب دو کشور ایران و مجارستان استفاده کنیم.
خبرگزاری فارس: شهردار بوداپست با اعضای شورای شهر تهران دیدار کرد

اشتوان تارلوش شهردار بوداپست صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران حاضر شد.

وی پس از گپ و گفت‌وگو با برخی از اعضای شورای شهر در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ما می‌توانیم تجارب مدیریت شهری را بین مجارستان و کشور ایران گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: با استفاده از تجربیات یکدیگر و استفاده از نیروهای مختصص دو طرف می‌توان در حوزه مدیریت شهری برای هر دو کشور موثر باشد.

شهردار بوداپست ادامه داد: بغیر از بحثمدیریت شهری در حوزه‌های دیگری نیز می‌توان تعامل و همکاری داشت که این موارد و تفاهم امضا شده قید شده است.

تارلوش گفت: تبادلات فرهنگی نیز یکی دیگر از مواردی است که میتوان انجام داد ضمن اینکه در نخستین گام ما از شهردار تهران به همراه هیأت تخصصی دعوت خواهیم کرد تا از کشور مجارستان و بوداپست بازدیدی را داشته باشند.