به گزارشافکارنیوز،محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه ییل در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مصرف نوشیدنی های انرژی زا احتمال وقوع بیش فعالی و علائم مربوط به بی توجهی در کودکان را ۶۶% افزایش می دهد.

این مطالعه در سال ۲۰۱۱ بر روی بیش از ۱۶۰۰ کودک از ۱۲ مدرسه در ایالت کنتیکت آمریکا و در رده های تحصیلی پنجم، هفتم و هشتم انجام گرفت که متوسط ​​سن آنها ۱۲.۴ سال بود.

در این مطالعه، از دانش آموزان خواسته شد تا بگویند چه نوع نوشابه های انرژی زایی را مصرف کرده اند و چه مقدار از آن ها را در ۲۴ ساعت گذشته استفاده کرده اند. تحقیقات نشان داد که به ازای هر نوشابه ای که کودک مصرف می کرد، احتمال بیش فعالی یا عدم توجه به میزان ۱۴ درصد افزایش می یافت.

در پایان، محققان اعلام کردند که والدین باید مصرف نوشیدنی های شیرین و انرژی زا را برای فرزندان خود محدود کنند.

دانشمندان معتقدند که دلیل دیگر برای محدود کردن مصرف نوشیدنی های انرژی زا مواد تشکیل دهنده این نوشابه هاست چرا که این مواد باعث افزایش احتمال وابستگی به کافئین در آن ها می شود.