به گزارشافکارنیوز،مهدی چمران در ادامه جلسه علنی امروز با ارائه تذکری در خصوص مشاجرات اخیر اظهار کرد: با نفی همدیگر به هیچ جا نمی‌رسیم و باید از شیوه‌ی کوبیدن یکدیگر دست برداریم چرا که ما یک خانواده‌ایم و هر خانواده دارای افکار مختلفی است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ضمن تشکر از شورا به این مسئله اعتقاد داشتند که باید افکار مختلف هدایت شوند.

چمران ادامه داد: البته که من ادعایی ندارم و نه قبل از انقلاب و نه در جنگ کار خاصی انجام نداده‌ام.

رئیس شورای شهر ادامه داد: اعضای شورا همدیگر را تحقیر نکنند و دست از کوبیدن یکدیگر بردارند و این مسائل را رعایت کنیم، چرا که احترام ما دست خودمان است.