به گزارشافکارنیوز،واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفت هوا در تازه‌ترین گزارش هفتگی اش اطلاعات مربوط به کیفیت هوای تهران را در فاصله روزهای ششم تا دوازدهم اردیبهشت اعلام و تشریح کرده است. بر اساس این گزارش بیشترین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در این بازه زمانی در روز پنجشنبه دهم اردیبهشت در هوای تهران ثبت شده است.

آنطور که مریم نادری مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا می‌گوید: کلانشهر تهران طی ۸ روز مورد بررسی با توجه به شرایط جوی موجود و تولید آلایندگی از منابع مختلف در آن، ۶ روز سالم و ۲ روز ناسالم برای گروه های حساس را پشت سر گذاشته است و در هیچ روزی هوا در شرایط پاک قرار نداشته است.

در گزارش واحد پایش و پیش بینی با رسم نموداری روند تغییرات ساعتی غلظت آلاینده های ذرات معلق کمتر از ۱۰ و ۲.۵ میکرون در همه ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از تاریخ ۶ تا ۱۲ اردیبهشت امسال به همراه پارامترهای هواشناسی(سرعت باد و رطوبت نسبی) نمایش داده شده است.

بررسی نمودارها نشان می دهد روند تغییرات این آلاینده ها با تغییر سرعت باد و رطوبت نسبی ارتباط معنا داری دارد. به عنوان نمونه افزایش سرعت باد طی روز سه شنبه و چهار شنبه منجر به پراکندگی آلاینده های ذرات و بهبود شاخص کیفیت هوا شده است. در حالیکه از روز پنج شنبه وزش بادهای شدید روی کشور عراق باعث انتقال گرد و خاک به ایران شده است، به همین دلیل در آخر هفته گذشته شاهد غباری از آلودگی ذرات در تهران بوده ایم. در روز آخر هفته گذشته، با توجه به عبور جبهه هوای سرد از این منطقه، سرعت باد افزایش یافت، که بروز این پدیده باعث کاهش غلظت آلاینده ها و به همین نسبت کاهش شاخص کیفیت هوا در روز شنبه شده است.